Available courses

Production of Social Studies Instructional Materials (SS3)

Production of Social Studies Instructional Materials (SS3)

Comparative Economic Planning (SS2)

Comparative Economic Planning (SS2)

Geography 3 (SS2)

Geography 3 (SS2)

Building and Enhancing New Literacies (3Fil)

Building and Enhancing New Literacies (3Fil)

Fluids Machanics (BSE1)

Fluids Machanics (BSE1)

The Teaching of Science in the Specialized Field (BSE2)

The Teaching of Science in the Specialized Field (BSE2)

Astronomy (BSE3)

Astronomy (BSE3)

Modern Physics (BSE3)

Modern Physics (BSE3)

Microbiology and Parasitology (BSE3)

Microbiology and Parasitology (BSE3)

Fil 2 Filipino sa Ibat ibang Disiplina (1 Fil, Math, Sci)

Fil 2 Filipino sa Ibat ibang Disiplina (1 Fil, Math, Sci)

Paghahanda at Ebalwasyon ng Kagamitang Pampagturo (2Fil)

Paghahanda at Ebalwasyon ng Kagamitang Pampagturo (2Fil)

Malikhaing Pagsusulat (3Fil)

Malikhaing Pagsusulat (3Fil)

Recreational Sports (BSE-2Eng)

Recreational Sports (BSE-2Eng)

Recreational Sports (BSE-2Fil)

Recreational Sports (BSE-2Fil)

Maikling Kwento at Nobelang Pilipino (BSE2Fil)

Maikling Kwento at Nobelang Pilipino (BSE2Fil)